Điều khoản sử dụng hệ thống jtrade.vnChào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Công ty Cổ phần Công nghệ JTRADE Việt Nam. Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và JTrade như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, và đăng ký tài khoản tại jtrade.vn, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.

NỘI DUNG

1. Khi tham gia hệ thống, bạn cam kết và chấp nhận Chính sách của jtrade.

2. Jtrade có quyền khóa Tài khoản của người dùng bất kỳ thời điểm nào nếu có dấu hiệu vi phạm chính sách của chúng tôi.

3. Jtrade có quyền khóa Tài khoản của người dùng nếu có dấu hiệu phá hoại hệ thống, khai thác lỗ hổng hệ thống để trục lợi.

Chính sách jTrade

1. Mỗi người dùng chỉ được tạo tối đa 1 tài khoản trên jtrade.vn

2. Người dùng chỉ được phép dùng thông tin trên jtrade để (Tham khảo, giao dịch chứng khoán, giới thiệu). Mọi hành vi khác đều bị cấm.

3. Với mục đích đẩy mạng người dùng, Jtrade được phép tặng người dùng những mã Token để follow miễn phí, Token được tặng qua các chương trình như: Đăng ký tài khoản, Affiliate, Chia sẻ ...