Thông tin tài khoản

jTrade nợ bạn 0 đ
Tên đăng nhập demo@jtrade.vn Email demo@jtrade.vn
Chưa kích hoạt
Mobile 0349029362 Skype demo
ID tài khoản 811 Mã Kết nối amiBroker AMIBROKER_b6edc1cd1f36e45daf6d7824d7bb2283
Tên

Đặt lệnh Tự động:

Nhận tín hiệu qua Zalo:

Nhận tín hiệu qua Chrome notify:

Bạn chưa kích hoạt Email. Kích hoạt để nhận thêm 1 mã token giá trị (100.000 đ). Kích hoạt tài khoản ngay

Danh sách thiết bị Chrome