Danh sách bạn giới thiệu

* Giới thiệu thêm bạn bè tham gia để tăng thu nhập
* Với mỗi lần giới thiệu thành công, bạn tích lũy thêm 5k VND, sau mỗi lần tích lũy tối thiểu 100k bạn được tặng 1 mã token.
* Link giới thiệu của bạn: https://jtrade.vn?refId=811

Danh sách giới thiệu
Ngày tạo tài khoản Tài khoản mới Tiền thưởng Mã token thưởng