Mã token của bạn

* Mã token dùng để follow tín hiệu trên hệ thống
* Để nhận mã token, Bạn chuyển khoản với mô tả jtrade token 811
* Tài khoản nhận thanh toán:
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH CÔNG
Tên TK: NGUYEN DANG TRUONG
Số TK: 0451000299386
NH Techcombank - CHI NHÁNH LĨNH NAM
Tên TK: NGUYEN DANG TRUONG
Số TK: 19024153753021

Danh sách mã
Ngày tạo Mã token Tên Giá trị token Trạng thái